Visi & Misi


Visi dan Misi Sekolah Kebangsaan Sungai SamakVISI
KAMI BERJANJI AKAN BERUSAHA MENDIDIK ANAK-ANAK PRASEKOLAH SUPAYA MENJADI ANAK YANG CEMERLANG DALAM SEMUA ASPEK BAGI MEMENUHI KEPERLUAN NEGARA

MISI
BAHAWA SESUNGGUHNYA MISI PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN  SUNGAI SAMAK ADALAH UNTUK MENINGKATKAN KECEMERLANGAN DAN KEBERKESANAN PERLAKSANAAN PRASEKOLAH BAGI MELAHIRKAN ANAK-ANAK YANG BERILMU,BERTANGGUNGJAWAB, BERAHKLAK MULIA DAN BEKERJASAMA.